منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اخبار
تصوير ها
تماس ها
چارت سازمانی
متون عمومي
مقالات
نظر خواهي
وب سايت ها
ورود كاربران
بيشتر
مقالات
گفتارهاي تعاوني
  • 1391/6/12 يكشنبه
    گفتارهاي تعاوني
    دردنياي متحول كنوني كه دانش و فن آوري به سرعت درحال تغيير است آموزش و ارتقاء سطح دانش و مهارت منابع انساني در سازمانها و شركتهاي تعاوني براي تغيير نگرش افراد و بهبود و توانمند سازي تعاوني ها كمك مي نمايد
نظر خواهي
لطفا نظر خود را در مورد اين پورتال بيان نماييد.
   
خوب
متوسط
ضعيف


بيشتر
ديكشنريصورتحساب همراه اولنقشه تبريز
بيشتر
آب وهوا
بيشتر
بيشتر
چارت سازمانی
بيشتر
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 30 آبان 1396 11:47:11
لينك
تصوير ها
تماس ها
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما