ظرفیت ها و توانایی های بالقوه بخش کشاورزی کشور ، امکان تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی برای حداقل سه برابر جمعیت فعلی کشور را داراست

منوی اصلی
نقشه
نقشه
بيشتر
سامانه ثبت شکایات مردمیسامانه نهاده پخشسامانه جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی سامانه ملی خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزیپایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداری
نظر خواهي
لطفا ضمن اظهار نظر در رابطه با پايگاههاي اطلاعات علمي، كتابخانه ها و پايگاههاي ديجيتالي كه در منوي IT ارائه شده است وب سايت پيشنهادي خود را اعلام نموده تا بنام خودتان در ليست اضافه گردد.
   
ارزنده
خوب
ضعيف
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.pdf
235.946 KB
اخبار و رويدادهاي مهم بين المللي کشاورزي و آب.pdf
530.917 KB
مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور.pdf
2.78 MB
برنامه پنجم[l89.11.26 .rar
11.63 MB
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.pdf
744.319 KB
سند چشم انداز سازمان تعاون روستايي در افق 1404.pdf
336.328 KB
تمديد فراخوان پژوهشي و پرسشنامه درخواست طرحهاي مطالعاتي.pdf
185.844 KB
راهنماي استفاده از پورتال.doc
3.61 MB
سالنامه آماري 1391.rar
6.66 MB
روز بين المللي تعاون 2013.pdf
232.259 KB
فراخوان پژوهشي.pdf
157.881 KB
بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي.zip
15.79 MB
بسته توسعه تعاون نهايي2.pdf
25.198 KB
بسته توسعه تعاون نهايي1.pdf
35.451 KB
مشخصات تكميلي عرضه و اعيان خانه سرپرستي شهرستان اروميه.pdf
617.44 KB
برنامه پنجم[l89.11.26 .pdf
12.19 MB
نامه شاخصها.pdf
100.352 KB
شاخصهاي ارزيابي عملکرد سال 91.rar
8.176 KB
iran.mp3
420.137 KB
 سرود جمهوري اسلامي ايران
نظام نامه اداري و مالي.pdf
238.806 KB

نظامنامه اداري و مالي نظام صنفي

آيين نامه اجرائي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستايي.pdf
79.64 KB
قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستايي.pdf
39.019 KB
اساسنامه شركت هاي تعاوني توليد روستايي.pdf
263.232 KB
قانون تشكيل واساسنامه شركتهاي سهامي زراعي.pdf
327.25 KB
قانون تعاوني نمودن توليد و اساسنامه شركتهاي تعاوني توليد.pdf
370.822 KB
تعاوني ها و تشكلها از منظر قوانين و مقررات.pdf
4.41 MB
تقويم آموزشي شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي سال 92- 91.pdf
1.2 MB
را هنماي سازماندهي و تاسيس تشكلهاي بخش كشاورزي.pdf
1.89 MB
سلسله مباحث خودآموزي شماره 3.DOC
33.28 KB
سلسله مباحث خودآموزي كاركنان قسمت دوم.doc
32.256 KB
سلسله مباحث خودآموزي كاركنان قسمت اول.doc
34.816 KB
قانون آيين نامه اجرايي جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي مصوب 1385.pdf
455.351 KB
تقويم 89.pdf
1.92 MB
تقويم آموزشي  شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ، نظامهاي بهره برداري و امور تشكلهاي كشاورزي سال 1389
عملكرد سه ماهه نخست پايگاه بسيج امام علي (ع ) سازمان مركزي تعاون روستايي ايران.DOC
27.648 KB
قراداد هاي بيمه آسيا.RAR
5.51 MB
سالنامه سال 87.PDF
5.28 MB
layh88.arj.ARJ
590.121 KB
تطبيق با قانون خدمات كشوري
MS_KHROZ.rar
14.717 KB

فايلهاي جديد امور اداري

MSHMOL86.rar
88.2 KB
ghardad.RAR
310.763 KB
فايل مربوط به امور اداري سازمان
MIS.ARJ
331.92 KB
فايل اداره كارگزيني
برنامه سال 85.ARJ
129.244 KB
عملكرد مالي شبكه تعاوني هاي كشور در سال83.rar
1.95 MB
سند فرابخشي بهينه سازي تشكيلات دولت و تشكيل دولت الكترونيك.pdf
464.8 KB
مجموعه مصوبات شوراي عالي اداري از 1379 لغايت 1381.pdf
461.01 KB
افزايش كارايي و اثربخشي - مصوبه اتوماسيون فعاليتهاي دولت.pdf
57.66 KB
بازاريابي الكترونيك.pdf
49.538 KB
موادي از قانون اساسي كه مرتبط با تعاوني ها و اساسنامه سازمان است.htm
475.983 KB
راهنماي اتوماسيون help.pdf
6.04 MB
Shiraz Screen Saver for win 2000-XP.zip
6.43 MB

محافظ صفحه نمایش شهر شیراز

لزوم بهره مندي از ايميل در ارتباطات استاني.doc
30.72 KB

اساسنامه سازمان مركزي.doc
179.712 KB
اساسنامه سازمان
1
سایت رهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
اتحادیه ها
بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما