شکوفایی اقتصاد روستاها در سطح کشور با عملکرد شبکه تعاونی های روستایی قابل تحقق است

منوی اصلی
نقشه
نقشه
بيشتر
سامانه ثبت شکایات مردمیسامانه نهاده پخشسامانه جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی سامانه ملی خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزیپایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور اداری
دستورالعمل اجرایی اشتغال پایدار
منشور حقوق شهروندی
دستورالعمل خرید و فروش تضمینی پرتقال درجه 1 و 2 سال 95 و قرارداد کارمزدی تولید کنسانتره سال 95
  ابلاغیه فرآیند کشت و صنعت ها
تصویب دستورالعمل اجرایی ماموریت های خارج از کشور
دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
نحوه محاسبه مابه التفاوت انتقال کسور سوابق غیررسمی
دستورالعمل شورای امورشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولیدروستایی وزارت جهادکشاورزی
دستورالعمل ایین نامهماده سوم  قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی
دستورالعمل ایین نامه قانون تشکیل سهامی زراعی
اساسنامه نمونه شرکت سهامی زراعی
قانون تشکیل سهامی و زراعی
قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال 95-94 اعلام شد
هفتمین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال 94
دستورالعمل اجرایی کارگروه های سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم
بخشنامه صرفه جویی در مصارف بودجه سال 94
کمیته ارتقای سلامت اداری
دستورالعمل خرید تضمینی کلرنگ
دستورالعمل خرید تضمینی سویا
دستورالعمل خرید تضمینی خرما
1 2 3
سایت رهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتمرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوریوزارت جهاد کشاورزی
اتحادیه ها
بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما