تعاونی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چفیه را نماد عزت و اقتدار و بسیج را پشتوانه اقتدار ملی خواند
۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱