تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۴
جالب است ۰
مدیرسازمان تعاون روستایی فارس:

شرکت‌های سهامی زراعی ضرورت توسعه روستایی است

ایسنا/فارس مدیرسازمان تعاون روستایی فارس شرکت‌های سهامی زارعی را ضرورت توسعه روستایی و گذر از نظام خرده مالکی به یکپارچه‌سازی اراضی قلمداد کرد.
شرکت‌های سهامی زراعی ضرورت توسعه روستایی است
مدیرسازمان تعاون روستایی فارس:

شرکت‌های سهامی زراعی ضرورت توسعه روستایی است

ایسنا/فارس مدیرسازمان تعاون روستایی فارس شرکت‌های سهامی زارعی را ضرورت توسعه روستایی و گذر از نظام خرده مالکی به یکپارچه‌سازی اراضی قلمداد کرد.

هدایت‌الله رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکپارچه‌سازی اراضی، راهبرد پیشنهادی برای گذر از نظام خرده مالکی است، عنوان کرد: شرکت‌های سهامی زراعی واحدهایی مکانیزه و ماشینی است که از تجمیع زمین‌های کشاورزان و خرده مالکان یک یا چند روستا تحت نظارت سازمان تعاون روستایی بوجود آمده و از عملکرد بالایی در تولید برخوردارند. 

او خاطرنشان کرد: مدیریت متمرکز و صحیح مزرعه، ایجاد قطعات فنی و اقتصادی، جلوگیری از خرد شدن اراضی،  امکان بهره‌مندی مالکینی که قادر به کار کشاورزی نیستند و افزایش نرخ بازدهی درآمد سرانه کشاورزان، ترویج فرهنگ کار جمعی، در کنار افزایش سطح کشت، افزایش منابع آب،  توانمندسازی اعضاء، حفاظت از منابع طبیعی و تولید، ایجاد اشتغالزایی وکاهش مهاجرت و در نهایت توسعه همه جانبه مناطق خود از نقاط قوت شرکت‌های سهامی زارعی است.

رحیمی ادامه داد: در راستای یکپارچه‌سازی اراضی یکی از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی در مناطق روستایی، احیاء و توسعه شرکت‌های سهامی زراعی است که کارشناسـان منطقـه‌ای نیز  اهتمـامی جدی بـه احیـای مجـدد آن نشـان داده‌انـد، چـرا که معتقدند با حـل مشـکلات پیشـین شـرکت‌هـای سـهامی زراعـی مـی تـوان بـه اهـداف نوسـازی توسـعه کشــاورزی در برنامــه‌هــای پــس از انقــلاب دســت یافــت.

شرکت‌های سهامی زراعی بازوی اجرایی طرح توسعه کشاورزی

آرمان اسماعیلی، رئیس اداره نظامهای بهره برداری سازمان تعاون روستایی فارس نیز به اشاره به قانون مصوب تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در سال ۱۳۴۶ گفت: اساسنامه  شرکت‌های سهامی زراعی در سال ۱۳۵۲ بازنویسی شد اما بدلیل عدم مشارکت و آگاهی اعضاء در بدو انقلاب منحل و سپس در سال ۱۳۹۰ بدلیل ایجاد تنوع در نظام بهره برداری اراضی مستعد، مجدد مورد توجه قرار گرفت.

او عنوان کرد: شرکت‌های سهامی زراعی با ویژگی‌هایی همچون امکان اعمال مدیریت صحیح مزرعه و استفاده بهینه از عوامل تولید در مناطق مستعد می‌تواند در توسعه روستایی نقش بسیار موثری داشته باشد. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکت سهامی زراعی نصرآباد اقلید با تجمیع ۱۱۶۰ هکتار زمین و شرکت سهامی زراعی ایزدخواست با ۱۲۰۰ هکتار دونمونه از شرکت های زیر مجموعه سازمان تعاون روستایی فارس است که  توسـعه‌ی فضـاهای روسـتایی و توسـعه‌ی بخش کشاورزی را  در راستای هدف خطیر فرآیند توسعه اقتصادی در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.
https://corc.ir/vdcd2k0x6yt0s.a2y.html
corc.ir/vdcd2k0x6yt0s.a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما