تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۹
جالب است ۰
اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

شعبه‌های شهرستانی اتاق اصناف کشاورزی وکمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در آذربایجان شرقی ایجاد می‌شود/احکام اعضاء کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی اهدا شد
اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد/شعبه‌های شهرستانی اتاق اصناف کشاورزی وکمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در آذربایجان شرقی ایجاد می‌شود/احکام اعضاء کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی اهدا شد

اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی به منظور تبیین ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و دستورالعمل اجرایی تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و مرکز استان و دستورالعمل تشکیلات اداری مالی ونحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظامهای بهره برداری و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد(دبیر هیات نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی ایران) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مدیران دستگاه‌های عضو کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد.
به گزارش تعاون روستایی آذربایجان شرقی ، مهندس اکبر فتحی در این جلسه با بیان اینکه مقدمات اجرای ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در قالب اتاق اصناف کشاورزی در استان آذربایجان شرقی فراهم شده است، گفت: امروز همزمان با تشکیل اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی و صدور احکام اعضاء، براساس بند ب ماده ۲ شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، اقدامات اولیه جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستانها در محل ادارات تعاون روستایی شهرستانها در شرف عملیاتی شدن می باشد.
وی در تشریح ساختار جدید افزود: نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، کمیسیون و هیأت عالی نظارت براصناف کشاورزی در ۳ سطح شهرستان، استان وکشور است و در هرشهرستان، به شرط داشتن حد نصاب لازم، اعضاء و واحدهای صنفی کشاورزی تخصصی در رشته‌های هفتگانه (زراعت، باغداری، دامپروری، آبزی پروری، جنگل، خدمات و صنایع تبدیلی)، اتحادیه های صنفی کشاورزی تشکیل و برای انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در آیین نامه اقدام می‌کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تصریح کرد: در همین راستا اتاق اصناف کشاورزی شهرستان متشکل از اعضاء هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی کشاورزی همان شهرستان، ضمن نظارت بر کار اتحادیه‌های صنفی تخصصی، تمامی امورات نظام صنفی کشاورزی شهرستان را مدیریت می‌نمایند.
وی با بیان اینکه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان با ترکیب بالاترین سطح دستگاههای متناظر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سازمان جهادکشاورزی تشکیل می گردد و دبیرخانه آن در مدیریت تعاون روستای مستقر می باشد افزود: نظارت بر اجرای کامل آیین نامه، اساسنامه ها، دستورالعملها و مصوبات هیات عالی نظارت، اتاق کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت شهرستان، رسیدگی به اختلافات اتاق کشاورزی شهرستان با اتحادیه ها و اتخاذ تصمیم لازم مطابق ضوابط مربوطه، نظارت و پیگیری انجام به موقع انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان و اتحادیه ها براساس ضوابط و مقررات؛ بررسی و پیشنهاد در مورد ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و یا هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط و دستورالعملهای مصوب هیات عالی نظارت؛ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها، تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه های جدید، به استناد ضوابط و مقررات و براساس پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان؛ رسیدگی به صورتهای مالی و تصویب بودجه و ترازنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان؛ تعیین نرخ محصولات و قیمت گذاری خدمات کشاورزی به پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان براساس قوانین و مقررات، وظایف کمیسیون نظارت مرکز استان را تشکیل داده است.
دکتر مراد محمدی معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظامهای بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه درخصوص شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار نظام صنفی کارهای کشاورزی، دستورالعمل اجرایی تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکزاستان، تشکیل اتحادیه های اصناف کشاورزی و همچنین اتاق اصناف کشاورزی توضیحاتی را ارائه نمود.
مهندس مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه به تشریح برنامه استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(تصویب نامه ۱۳۹۷/۹/۲۵هیات وزیران) پرداخت و وظایف و اختیارات اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، ترکیب هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران، ساختار نظارتی نظام صنفی کشاورزی، ترکیب اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ساختار نظارتی نظام صنفی کشاورزی تشریح نمود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستانها و پس از آن شعبه استانی این اتاق تشکیل می‌شود گفت: اتاق اصناف کشاورزی شهرستانی و استانی گامی مهم در راستای تقویت صنوف بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی است.
مهندس علی اکبر نژادرضا اظهار داشت: تشکیل اتاق اصناف در سطح استان و شهرستانهای آذربایجان شرقی براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و به‌ تبع آن الزام تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در شهرستانها و مرکز استانهای کشور انجام خواهد شد.
وی افزود: براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در شهرستانها و مرکز استان به ترتیب در ادارات تعاون روستایی شهرستانها و نیز مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی مستقر می‌شود.
وی با بیان اینکه پس از تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها در استان، اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستانهای استان از طریق برگزاری انتخابات ایجاد می‌شود، تصریح کرد: هم ‌اکنون امور صنفی مرتبط با بخش کشاورزی توسط نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستانها پیگیری می‌شود و این تشکل تا زمان شکل‌گیری اتاق اصناف کشاورزی در سطح شهرستانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
مهندس نژادرضا ادامه داد: با تشکیل اتاق اصناف، وظایف، مأموریتها، اختیارات، اموال و دارایی‌ها تعهدات، بستانکاری‌ها و دیون این نهاد به اتاق اصناف کشاورزی در شهرستانها منتقل می‌شود.
وی اضافه کرد: نظام صنفی کشاورزی استان نیز تا زمان شکل‌گیری دوسوم اتاقهای اصناف کشاورزی در شهرستانهای این استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
گفتنی است در پایان این جلسه احکام اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی شامل نماینده استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا معاونت غذا و دارو، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، رئیس اتاق اصناف و هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان اهدا شد.
https://corc.ir/vdccaxq182bqe.la2.html
corc.ir/vdccaxq182bqe.la2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما