تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۱
جالب است ۰
دوره آموزشی نقش حجاب در حفظ حریم خانواده با حضور فاطمه میرساردو مدیر ، حجة الاسلام والمسلمین بهزاد شهداد نژاد امام جماعت و پرسنل تعاون روستایی جنوب کرمان و با تدریس حجة الاسلام و المسلمین کرامت یارالهی مدرس حوزه و دانشگاه برگزار شد.
دوره آموزشی نقش حجاب در حفظ حریم خانواده در مدیریت  تعاون روستایی جنوب کرمان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی جنوب کرمان حجة الاسلام والمسلمین یارالهی مدرس حوزه و دانشگاه  با اشاره به آیه ۳۱ سوره مبارکه نور، که درباره حجاب می فرماید: به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را- جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند.
وی بیان داشت : حجـاب بـه معنـای پوشـش بیرونـی و عفـاف بـه معنـای پوشـش درونـی، ایـن دو عامـل باعث سـلا مت جامعـه اسـت و در صـورت نبـود ایـن دو موجـب بـه وجـود آمـدن مشـکلات و اثـرات مخـرب زیـادی در جامعـه خواهـد شـد.
یارالهی اثرات حفظ حجاب را اینگونه برشمرد ۱- آرامش روحی و روانی بی تردید سلامت روانی از بزرگترین نعمتهای الهی است که در زندگی انسان وجود دارد، به طوری که هیچ نعمتی به پایه و ارزش آن نمیرسد ۲- استحکام و پیوند خانواده ، رعایــت حجــاب و عفــاف ســبب اســتحکام خانــواده اســت و در نتیجـه کانـون خانـواده گرمتـر میشـود، در حالـی کـه بدحجابـی و بی حجابـی و آزادی بـدون قیـد و شـرط، باعـث فروپاشـی کانـون خانـواده میشـود ۳- کرامت و ارزش زن ، زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است، حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از مسائلی است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده نموده است.
https://corc.ir/vdcakiny149n0.5k4.html
corc.ir/vdcakiny149n0.5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین