تاریخ انتشار : ۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۹
جالب است ۰
سازمان تعاون روستایی استان تهران پیشگام در مدیریت مشارکتی آب کشاورزی
بنابر سیاست های راهبردی سازمان تعاون روستایی استان تهران و با تاکید آقای دکتر رسول سلگی مبنی بر لزوم نظام مند سازی تامین و توزیع آب و بهره برداری از شبکه ها و تاسیسات اصلی و فرعی و استقرار فرآیند تحویل حجمی آب ، همچنین نیاز به استقرار الگوی نظامهای بهره برداری به خصوص ایجاد شرکت تعاونی تولید روستایی در محدوده کانال FC۵ و اجرای الگوی کشت مناسب در منطقه ،  اولین جلسه مشترک سه شهرستان شهریار ، ملارد و رباط کریم با هدف انتخاب هیات موسس برای تشکیل شرکت تعاونی تولید روستایی کانال FC۵ با حضور مدیران جهاد کشاورزی و روسای ادارات تعاون روستایی شهرستانهای موصوف و مسئول نظامهای بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان و سرگروههای منتخب روستاهای شهرستانهای مذکور، به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای مرادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار ضمن خوش آمد گویی به حاضرین جلسه به لزوم تشکیل تعاونی منسجم و هدفمند برای مدیریت کانال FC۵ اشاره نمود.
سپس آقایان صالحی و عباسی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های ملارد ورباط کریم گزارشی مبنی بر سابقه تلاش واقدامات صورت گرفته در جهت ساماندهی کانال و لزوم هدف گذاری مناسب جهت بهبود فرآیند تشکیل تعاونی تولید تبیین نمودند.
در ادامه آقای خلیلی مسئول نظام های بهره برداری استان، سرکار خانم خدری رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شهریار و اقای صباحی مسئول پیگیری امور ساماندهی کانال FC۵ هر کدام به بیان دیدگاه ها ، ظرفیت ها ، چالش ها و راهکارهای پیش رو پیرامون نحوه مدیریت مشارکتی گروه های هم آب و ضوابط تعیین هیئت موسس و اقدامات بعدی جهت برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی تولید روستایی پرداختند.
در پایان جلسه شش نفر بعنوان اعضای هیئت موسس از میان سرگروه ها برای انجام مراحل تشکیل شرکت مزبور انتخاب گردیدند.
 
https://corc.ir/vdchd.n6223nkttf.html
corc.ir/vdchd.n6223nkttf.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین