تاریخ انتشار : ۴ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۶
جالب است ۰
شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان مازندران تا بحال موفق به توزیع بالغ بر ۳۴۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شده است.

شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان مازندران تا بحال موفق به توزیع بالغ بر ۳۴۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شده است.

شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان مازندران تا بحال موفق به توزیع بالغ بر ۳۴۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شده است.مدیر تعاون روستایی استان مازندران با اشاره به این مطلب که یکی از رسالت های مهم سازمان تعاون روستایی تامین بموقع نهاده های کشاورزی می باشد ؛ اظهار داشتند مصرف صحیح و به موقع نهاده های کشاورزی بر اساس نظر کارشناسان نقش بسزایی را می تواند از یک سو در افزایش میزان عملکرد محصول در واحد سطح و از سوی دیگر افزایش میزان درآمد کشاورزان داشته باشد
شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی استان مازندران تا بحال موفق به توزیع بالغ بر ۳۴۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شده است.مدیر تعاون روستایی استان مازندران با اشاره به این مطلب که یکی از رسالت های مهم سازمان تعاون روستایی تامین بموقع نهاده های کشاورزی می باشد ؛  اظهار داشتند مصرف صحیح و به موقع نهاده های کشاورزی بر اساس نظر کارشناسان نقش بسزایی را می تواند از یک سو در افزایش میزان عملکرد محصول در واحد سطح و از سوی دیگر افزایش میزان درآمد کشاورزان داشته باشد ؛ بر این اساس و در راستای تحقق این مهم مدیریت تعاون روستایی استان مازندران با برنامه ریزی منظم و از قبل تعیین شده ؛ همچنین با جدیت بیشتر  در زمینه تامین نهاده ها توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به خرید ۳۴۵۰۰ تن انواع کود های شیمیایی شامل کودهای ماکرو  ؛ ریز مغذی ها و  کودهای آلی زیستی و  همچنین ۵۰۰.۳۰۳ لیتر/ کیلوگرم انواع سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماری ها درسطح باغات و مزارع و توزیع آن بین بهره برداران استانی اقدام نماید که در مقایسه با سال گذشته در همین بازه زمانی دارای افزایش قابل ملاحظه‌ای بوده و رضایتمندی کشاورزان استان را به همراه داشته است.
https://corc.ir/vdcbp.b9rrhbzuui.html
corc.ir/vdcbp.b9rrhbzuui.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما