چهارمحال بختیاری
توزیع آرد از طریق سامانه
۷ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶
آیین تودیع و معارفه
۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۳۷
جلسه کمیته بذر و نهال
۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۳۳
تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرفعال استان
۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶
مجمع عمومی شرکت تعاونی فراگیر گلخانه‌داران
۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰
تودیع و معارفه مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی استان
۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۴
جلسه قرارگاه امنیتی غذایی استان
۱۲ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۲۸
حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان در مرکز سامد
۷ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۱۰
جلسه آرد و نان شهرستان کوهرنگ
۵ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۱۰
جلسه کار گروه توسعه مدیریت
۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۰