کهگیلویه و بویراحمد
توزیع 15940 تن انواع نهاده های دامی توسط شبکه تعاون روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد
۲۸ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴
پنج میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد