سخن روز /
معاونت توسعه تعاونی
دفتر توسعه اموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها

محسن سلمان
  دفتر حسابرسی تعاونیها و تشکلهای کشاورزی
  عربعلی هراتیان
 دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد
   مسعود عدل طلب
دفتر نظامهای بهره برداری، تعاونیهای تولید وشرکتهای سهامی وزراعی
  سیدعلیرضا رییس السادات
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/08/10
تعداد بازدید:
2208
Powered by DorsaPortal