خوزستان
تامین و توزیع برنج و مرغ با نرخ دولتی در راستای رفاه شهروندان گتوندی
۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵
از توزیع بیش از 2200 تن کود تا 10بیش از 8700 تن خوراک دام
۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۶
از توزیع 500 تن کود تا 100 تن خوراک دام
۲۸ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱
از توزیع 700 تن خوراک دام تا 400 تن کود شیمیایی
۲۸ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶
نشستی چند جانبه برای توزیع میوه نوروز 1401
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۲۹
بازدید مدیر تعاون روستایی از مرکز توزیع خوراک دام شرکت آفاق
۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۷
توزیع سهمیه 20 تنی تخم مرغ به نرخ دولتی توسط تعاون روستایی خوزستان
۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۱۹
از توزیع بیش از 3700 تن انواع کود تا بیش از 6 هزار تن انواع نهاده های دامی
۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۹
از تامین و توزیع بیش از 2300 تن کود تا بیش از 3100 تن نهاده دامی
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
بازدید مدیریت و معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی خوزستان از سردخانه الغدیر اهواز
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱
از تامین و توزیع بیش از 1100 تن کود تا بیش از 2100 تن انواع نهاده های دامی
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹
از توزیع بیش از 1300 تن کود تا 5 هزار تن نهاده دامی
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷